રક્ષાબંધન પર્વની શ્રીમતી ગીતાબેન જયંતિભાઈ પટેલ અંગ્રેજી પ્રાથમિક શાળામાં શાનદાર ઉજવણી

શ્રીમતી ગીતાબેન જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાઈમરી અંગ્રેજી શાળામાં રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી હાથ ધરાઈ.રક્ષાબંધન પર્વ એટલે ભાઇના જીવનમાં, ભાઇના જીવન વિકાસમાં બહેનની સ્નેહપૂર્ણ અને પ્રેરક શુભેચ્છાનું પ્રતીક. મનુષ્ય જન્મે ત્યારથી તેને કોઇને કોઇ પ્રકારનો ભય તો રહેતો જ હોય છે, અને જ્યાં ભય હોય ત્યાં રક્ષા સ્વયંભૂ પ્રગટ થતી હોય છે. રક્ષાની ભાવના પ્રબળ અને તીવ્ર હોય છે. આ…

રક્ષાબંધન પર્વ ઉજવણી

શ્રી ગોઝારિયા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી કે.કે.પટેલ ગર્લ્સ હા.સે.સ્કૂલ અને પ્રાથમિક કુમારશાળાના સંયુક્ત ઉપક્રમે તથા શ્રી સંજયભાઈ જી.સુથાર(એકતા માર્બલવાળા)ના સૌજન્યથી રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી………..શ્રી અશોકભાઈ જી.પટેલે ₹૨,૦૦૦/- શ્રી જયંતીભાઈ રાવળ(વિશાલ મંડપ)₹૫૦૦/-ઈનામ આપી ભાગ લેનાર બાળકોને ઈનામ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા તથા શ્રી ભીખાભાઈ સોમનાથ લલ્લુદાસ પટેલે સેનેટરી પેડ માટે ₹ ૧૧,૦૦૦/-નું સંસ્થાને દાન આપેલ છે.તદ્ઉપરાંત…