રક્ષાબંધન પર્વની શ્રીમતી ગીતાબેન જયંતિભાઈ પટેલ અંગ્રેજી પ્રાથમિક શાળામાં શાનદાર ઉજવણી

શ્રીમતી ગીતાબેન જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાઈમરી અંગ્રેજી શાળામાં રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી હાથ ધરાઈ.રક્ષાબંધન પર્વ એટલે ભાઇના જીવનમાં, ભાઇના જીવન વિકાસમાં બહેનની સ્નેહપૂર્ણ અને પ્રેરક શુભેચ્છાનું પ્રતીક. મનુષ્ય જન્મે ત્યારથી તેને કોઇને કોઇ પ્રકારનો ભય તો રહેતો જ હોય છે, અને જ્યાં ભય હોય ત્યાં રક્ષા સ્વયંભૂ પ્રગટ થતી હોય છે. રક્ષાની ભાવના પ્રબળ અને તીવ્ર હોય છે. આ…

શ્રી જી.જે. પટેલ પ્રિ. પ્રાયમરી સ્કૂલમાં પેન્સિલ ડ્રોઇગ આર્ટ વર્ક પ્રવૃત્તિ યોજાઈ.

Shri G.J.Patel Pre Primary School provides children with an opportunity to learn and practice the essential social, emotional, problem-solving, and study skills that they will use throughout his schooling. In pencil drawing work art, children enjoying and make best colourful drawings. Teacher and principal helps children to guide and to prepare art work. Shri G.J.Patel…

શુભેચ્છા – વિદાય – સન્માન કાર્યક્રમ ઊજવણી

શ્રી ગોઝારીયા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી મતી મધુબેન ખોડાભાઈ પટેલ હાઇસ્કૂલ અને શ્રી મતી અમથીબેન શંકરલાલ જીજીદાસ પટેલ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ અને શ્રી ખોડાભાઈ કાળીદાસ પટેલ ગર્લ્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ મા ધોરણ ૧૦ ના બાળકોનો નો શુભેચ્છા સમારંભ તથા ધોરણ ૧૨ ના બાળકોનો વિદાય સમારોહ અને નીમાં ગર્લ્સ આર્ટસ કોલેજ ની ટી.વાય.બી.એ.ની વિદ્યાર્થિનીઓની વિદાય તથા…

શ્રીમતી જમનાબેન કાનજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામાં આજરોજ તારીખ ૧૨-૦૧-૩૦૧૯ ને શનિવારે પતંગોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી.

શ્રી ગોઝારીયા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રીમતી જમનાબેન કાનજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામાં આજરોજ તારીખ ૧૨-૦૧-૩૦૧૯ ને શનિવારે પતંગોત્સવ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભારતીય પરંપરા મા આવતા આવા આનંદ ના તહેવારો ને બાળદેવો ના જીવન માં એકતા અને સંપ ની ભાવના ને ઉજાગર કરતા કાર્યક્રમો દ્વારા શાળા પરિવાર ઉત્સાહિત થઈ ઉઠ્યું હતું. આ સમગ્ર પતંગોત્સવ નું આયોજન…