અંડર ૧૯ વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધા રાજ્યકક્ષામાં ગોઝારીયા કેળવણી મંડળની ગર્લ્સ તથા બોઈઝ સ્કુલની બાળાઓ 5 ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા બની.

You are here:
Go to Top