નીમા ગર્લ્સ આર્ટ્સ કોલેજ, ગોઝારિયા સંચાલિત NSS અને CWDC યુનિટ દ્વારા “આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ” ની ઉજવણી નિમિત્તે વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન હાથ ધરાયું.

You are here:
Go to Top