શ્રી કે.કે. પટેલ ગર્લ્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કુલ માં ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થિનીઓનું સ્નેહમિલન યોજાયું.

You are here:
Go to Top