શ્રી કે.કે. પટેલ ગર્લ્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ગોઝારિયા માં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની વિદ્યાર્થિનીઓ માટે પ્રથમ વાર્ષિક પરિક્ષા લક્ષી માર્ગદર્શન યોજાયું.

You are here:
Go to Top