શ્રી સોમાભાઈ ડોસલદાસ પટેલ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન પ્રસંગની ઉજવણી કરવામાં આવી

You are here:
Go to Top